ORKİDE ÇİÇEĞİ RESİMLERİ

Salepgiller veya Orkidegiller (Orchidaceae), Asparagales takımına ait bir familyadır.

Salepgiller (Orchidaceae) familyası çiçekli bitkilerin ikinci büyük familyasıdır. Dünyada yaklaşık 880 cins ve 22 binden fazla tür ihtiva etmektedir. Geniş yayılışlıdır, çoğunluğu tropiklerde yayılmış, soğuk ılıman ve subarktik bölgelerde daha az yayılmıştır, tropiklerdeki türlerden bazıları epifittir.

Türkiye'de 24 cins ve 60’dan fazla türü bulunmaktadır.