ALİ ERKAN KAVAKLI

ALİ ERKAN KAVAKLI


Seçmeli dersler ve hayatın anlamı

09 Kasım 2021 - 23:12 - Güncelleme: 09 Kasım 2021 - 23:17


Seçmeli dersler Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler okullarda neden az seçiliyor? Hâlbuki Kur’an insanı hayvanlık seviyesinden en değerli varlık insanlık derecesine yükseltir, ebedî hayat müjdesi verir, iyilik yarışına girmeyi, kötülüklerden uzaklaşmayı tavsiye eder. Dünya ve ahiret mutluluğunun temel prensiplerini anlatır Kur’an.

Felsefeciler, insanı hayvan olarak görürler. 

İnsan, öğrenen hayvandır, der Konfüçyüs.

İnsan, araştıran hayvandır, der Thales.

İnsan, kazanan hayvandır, der sofistler,

İnsan, sorgulayan hayvandır, demiş Sokrates.

Platon’a göre insan, toplumsal hayvandır.

Aristo’ya göre ise insan düşünen hayvandır.

Heraklit’e göre insan, tartışan hayvandır.

John Dewey’e göre insan, çıkarını düşünen hayvandır.

Immanuel Kant, insan eleştiren hayvandır, der.

Descartes, insan konuşan hayvandır, demiş.

Frederik Nitsche ise insan düpedüz hayvandır, diyor.

İslam, insanı hayvan olmaktan kurtarır, kâinatın en şerefli varlığı derecesine yükseltir. Allah’ın en şerefli misafiridir, öldükten sonra cennete davetlidir.

Öyleyken bu dersler neden az seçilir?

İki önemli sebebi var:

1. Bürokratik zorlaştırma. Bu dersleri seçmek isteyen dilekçe veriyor. Seçmek istemeyen dilekçe yazmalı. 

Almanya’da Religion (din dersi) mecburi derstir, karnenin en başında bulunur. Dersi seçmek istemeyen veli dilekçe yazar. Din dersi aldırmak istemeyen velilerin çocukları ahlak dersine gönderilir. Orada dinler, ahlak, felsefi konular, değerler eğitimi anlatılır çünkü toplum ahlaki değerler üzerinde durur. Ortak değerler, inançlar, bağlar olmazsa toplumun huzuru bozulur ve millet olarak birlikte yaşayamazlar. 

2. Bu derslerden üniversite sınavlarında soru çıkmaz. Liseler üniversiteye öğrenci hazırlayan okullar. Liseye giden öğrenci iyi bir meslek sahibi olmak için üniversite okumak istiyor. Anne-baba, öğretmenler üniversite okumayı önemsiyorlar. Üniversite mezunları toplumda daha kolay iş buluyor, daha yüksek ücretle çalışıyor, daha fazla itibar görüyor.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden TYT’de 6 soru gelir. AYT’de alan derslerine göre durum değişiyor. Sayısal alan seçilirse hiç soru gelmez. Öğrenci soru sorulmayan dersi önemsiz olarak görüyor. Kariyer kazanmasına etkisiz ders kabul ettiği için seçmeme eğilimi gösteriyor. 

Son sınıflar iki saatlik din kültürü dersini de öğretmene işletmiyorlar. Öğretmenim bizi serbest bırak, üniversite soruları çalışalım, diyorlar. Öğretmen, konuyu dinlemek istemeyen öğrenciye bir şey öğretemez. Ders anlatıp dinlemeyene zayıf verse… Din kültürü öğretmeni dinden soğutmama kaygısıyla notu kullanamaz. Üniversite sınavlarında soru çıkmayan dersleri öğrenci önemsemiyor. 

TYT’de Türkçe ve matematikten 40’ar soru gelir. AYT’de edebiyattan 24, matematikten 40 soru çıkar. 

Din kültürü, Kur’an, siyer, temel dini bilgiler tersinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı. O zaman bu dersler öğrencinin gözünde önem kazanır ve dersi seçer. Bu dersleri seçmeyenlere de ahlak dersinden 40 soru sorulmalı. Böylece toplumu bir arada tutan temel değerler öğrencilerimize adamakıllı öğretilmiş olur.

Din hayata anlam katar. Milletimizi tarih boyunca ayakta tutan, büyük devletler ve medeniyetler kurmamızı sağlayan en temel değerlerin başında din ve onun kaynağı Kur’an, onun öğretmeni Hz. Muhammed (sav) gelir.

Felsefecilerin dediği gibi insan hayvan ise öldükten sonra cennete gitme ümidi, cehenneme düşme tehlikesi yoksa erdemlerin anlamı kalmaz. Cennet kazanma arzusu insanı iyiliğe yöneltir. Cehennemden kurtulma ümidi, insanı kötülük yapmaktan alıkoyar.

Çocuklarımıza hem din ilimleri hem fen bilimleri öğretmeliyiz. Dini ilimler insanı ahlaklı, erdemli, karakterli, dürüst, çalışkan yapar. Fen bilimleri bilgili, hünerli, sanatkâr olmasını sağlar; bilim ve teknoloji yarışında en iyi olmaya sevk eder. 

Sadece dinî ilimleri okumak insanı bilim teknoloji yarışından koparır, hünersiz, sanatsız hâle getirir. Sadece fen bilimleri okumak şüpheci ve hileci yapar; ateizm, deizm, satanizm gibi yanlış akımlara kapılmasına yol açar. O zaman insanın hayvani duyguları öne çıkar, insanlık ölür. Hayvanların ahlakı olmaz, erdem onlar için bir şey ifade etmez. Hayvanlar cennete de gitmez.

Evlatlarımızı hayvanlıktan kurtaran, insanlık seviyesine yükselten dersleri TYT ve AYT’ye kurban etmek yanlış. Kur’an, siyer, temel dini bilgiler ve din kültürü derslerinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı ve öğrencinin gözünde bu dersleri önemli hâle getirmeli. 
Kaynak : https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-erkan-kavakli

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum